พันธกิจ

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการพยาบาลด้วยหัวใจในเครือข่ายเขต 8 โดยการจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณภาพเพื่อประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ในปี 2559

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบริการพยาบาลด้วยหัวใจ ในเครือข่ายเขต 8 โดยการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ เพื่อประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ ในปี 2559